Przekazanie danych do zawarcia nowej umowy lub zmiany obowiązującej

Cennik opłat REMONDIS Gliwice sp. z o.o. Oddział Kędzierzyn-Koźle obowiązujący od 01.01.2022 r. dla nieruchomości niezamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla oraz gminy Ujazd
Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych
Pojemnik Cena   jedn. netto [zł/szt.] VAT Cena   jedn. brutto [zł/szt.]
120 l 27,78 8% 30,00
240 l 55,56 8% 60,00
1100 l 182,00 8% 196,56
Wywóz segregowanych odpadów komunalnych (papier+tektura, tworzywa sztuczne+metal, szkło)
Pojemnik Cena jedn.   netto [zł/szt.] VAT Cena jedn.   brutto [zł/szt.]
120 l 26,62 8% 28,75
240 l 40,46 8% 43,69
1100 l 128,80 8% 139,10
Wywóz segregowanych odpadów komunalnych – BIOODPADY
Pojemnik Cena jedn. netto [zł/szt.] VAT Cena jedn. brutto [zł/szt.]
120 l 26,62 8% 28,75
240 l 55,56 8% 60,00
1100 l 182,85 8% 197,48
Wywóz opadów segregowanych odpadów komunalnych -POPIÓŁ
Pojemnik Cena jedn.   netto [zł/szt.] VAT Cena jedn.   brutto [zł/szt.]
120 l 27,78 8% 30,00
1100 l 266,20 8% 287,50
WARUNKI UMOWY

CENNIK 2021

Informacje: 77 482 46 03

Informacje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00

ZLECENIODAWCA:

ADRES KORESPONDENCYJNY: Jeżeli inny niż płatnika to prosimy wpisać w uwagach.

MIEJSCE USŁUGI:


USŁUGA:
Poniższe częstotliwości odbioru odpadów komunalnych są zgodne z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

Odbiór odpadów zmieszanych:
co 1 tydzieńco 2 tygodnie
120L szt.
240L szt.
1100L szt.

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie:

Pojemnik na tworzywa sztuczne+metal:
Częstotliwość: co 2 tygodnieco 4 tygodnie
Należy wybrać ilość sztuk wybranego pojemnika (pole wymagane)
120L szt.
240L szt.
1100L szt.
Pojemnik na papier+tektura:
Częstotliwość: co 4 tygodnie
Należy wybrać ilość sztuk wybranego pojemnika (pole wymagane)
120L szt.
240L szt.
1100L szt.
Pojemnik na szkło:
Częstotliwość: co 4 tygodnieco 8 tygodni
Należy wybrać ilość sztuk wybranego pojemnika (pole wymagane)
120L szt.
240L szt.
1100L szt.
Pojemnik na bioodpady:
Częstotliwość: co 2 tygodnie (kwiecień-listopad), co 8 tygodni (grudzień-marzec)
Należy wybrać ilość sztuk wybranego pojemnika (pole wymagane)
Proszę wybrać ilość szt. pojemników:
120L szt.
240L szt.
1100L szt.
Pojemnik na popiół:
Częstotliwość: co 2 tygodnie (październik-kwiecień)
120L szt.
1100L szt.

Uwagi:

W przypadku chęci otrzymywania faktury w wersji elektronicznej prosimy o wypełnienie wniosku: odnośnik. Skan podpisanego oświadczenia prosimy odesłać na adres: kedzierzyn@remondis.pl

Załącznik RODO do zamówienia